Podmienky ochrany osobných údajov

TEXTILNÁ GALANTÉRIA BAVLNKA - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov e-shopu

Bavlnka - Textilná galantéria a bytový textil [Eva Havlová, Malé Stankovce 247, 913 11Trenčianske Stankovce].

Vyššie uvedený podnikateľský subjekt sa zaväzuje chrániť súkromie svojich zákazníkov. Nájdite si, prosím, preto čas a prečítajte si
toto oznámenie, ktoré vysvetľuje, aké informácie o zákazníkoch zhromažďujeme, ako ich používame a aké sú vaše práva.
Podnikateľský subjekt Bavlnka - Textilná galantéria a bytový textil [Eva Havlová, Malé Stankovce 247, 913 11 Trenčianske
Stankovce] je prevádzkovateľom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webovej lokality galanteriabavlnka.sk a
akejkoľvek súvisiacej aplikácie (ďalej len „stránka“) alebo v súvislosti s nimi.

Aké osobné údaje o zákazníkoch zhromažďujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje od vás, keď nám ich poskytnete priamo a prostredníctvom vášho používania stránky. Tieto
informácie môžu obsahovať:

1) Informácie, ktoré nám poskytnete, keď používate našu stránku (napr. meno a priezvisko, kontaktné údaje, pohlavie, recenzie
produktov a akékoľvek informácie, ktoré pridáte do svojho profilu účtu);

2) Transakčné a fakturačné údaje, ak u nás nakupujete alebo používate našu stránku (napr. Údaje o kreditnej / debetnej karte a
dodacie údaje);

3) Záznamy o vašich interakciách s nami (napr. Ak kontaktujete náš tím služieb zákazníkom, komunikujete s nami na sociálnych
sieťach);

4) Informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa zapojíte do súťaže alebo sa zúčastníte prieskumu;

5) Informácie zhromažďované automaticky pomocou súborov cookie a ďalších technológií sledovania (napr. ktoré stránky ste si
prezerali a či ste klikli na odkaz v jednej z našich elektronických aktualizácií). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o zariadení,
ktoré používate na prístup na našu stránku; a

6) Ďalšie informácie potrebné na poskytnutie stránky, napríklad, môžeme získať prístup k vašej polohe, ak nám dáte súhlas.

Ak nakupujete aj v našej kamennej predajni, môžeme kombinovať informácie, ktoré nám tam poskytnete (napr. v prípade keď
nakupujete alebo sa pripojíte k nášmu zoznamu adries v obchode).

Na čo tieto osobné údaje používame?

V súvislosti s tým ako používate našu stránku, vašimi interakciami s nami a povoleniami, ktoré nám dávate, účely, na ktoré
používame vaše osobné údaje, zahŕňajú nasledovné:

1) Finalizácia a kompletizácia objednávky a udržanie si vlastného online účtu.

2) Správa a zodpovedanie na akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti.

3) Prispôsobenie tohto webu a adresné zobrazenie obsahu na stránkach (zobrazovanie obsahu a informácií ktoré by vás mohli
zaujímať najviac, a to na základe informácií o vašom účte, histórie vašich nákupov a vašej aktivity prehliadania).

4) Kontinuálne zlepšovanie a udržiavanie stránky a monitoring jej používania.

5) Prieskum trhu (napr. môžeme vás kontaktovať kvôli spätnej väzbe o našich produktoch).

6) Zasielanie marketingových správ a zobrazovanie cielenej reklamy, kde máme váš súhlas alebo je to inak povolené.

7) Bezpečnostné dôvody, týkajúce sa napr. vyšetrovania podvodu, pričom v prípade potreby chránime seba a tretie strany.

8) Splnenie našich právnych a regulačných povinností.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa spoliehame na nasledujúci právny základ, a to podľa zákona o ochrane údajov:

- pretože spracovanie je nevyhnutné na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu alebo podnikli kroky pred uzavretím zmluvy s vami
(napr. v prípade, že ste u nás uskutočnili nákup, používame vaše osobné údaje na spracovanie platby a vybavenie vašej
objednávky).

- pretože sme získali váš súhlas (napr. tam, kde nás kontaktujete s otázkou/požiadavkou, kde do profilu svojho účtu pridáte
voliteľné informácie alebo ak súhlasíte s prijímaním marketingu od nás).

- pretože ako poskytovateľ elektronického obchodu je v našom oprávnenom záujme udržiavať a propagovať naše služby.
(Neustále sa snažíme viac porozumieť našim zákazníkom, aby sme mohli ponúknuť tie najlepšie produkty a skúsenosti
zákazníkov. Informácie o vás používame na to, aby sme prispôsobili váš pohľad na web, aby bol zaujímavejší a relevantnejší
vzhľadom na zobrazené produkty a ponuky.)

- naše stránky vám môžu umožniť pridať do svojho profilu účtu ďalšie informácie. (Tieto informácie nám nemusíte poskytovať a
môžete ich kedykoľvek vymazať alebo aktualizovať.)

Marketing

Radi komunikujeme s našimi zákazníkmi, a preto v závislosti na vašich marketingových preferenciách môžeme použiť vaše
osobné údaje na zasielanie marketingových správ e-mailom, telefónom alebo poštou. Niektoré z týchto správ môžu byť
prispôsobené pre vás na základe vašej predchádzajúcej aktivity prehliadania alebo nákupu a ďalších údajov a informácií, ktoré o
vás evidujeme.

Ak už od nás nechcete dostávať marketingovú komunikáciu (alebo sa chcete znova prihlásiť), môžete kedykoľvek zmeniť svoje
predvoľby kontaktovaním (podrobnosti nižšie), kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“ v ktoromkoľvek e-maile alebo aktualizáciou
nastavení vo vašom účte. Ak sa z marketingu odhlásite, upozorňujeme, že vás môžeme príležitostne kontaktovať so správami o
službe (napr. Potvrdenie objednávky a doručenia a informácie o vašich zákonných právach).

Reklamy - odkazy na našu stránku môžete vidieť aj na webových stránkach tretích strán, vrátane sociálnych sietí. Tieto reklamy
vám môžu byť prispôsobené pomocou súborov cookie (ktoré sledujú vašu aktivitu na webe a nám umožňujú zobrazovať reklamy
zákazníkom, ktorí navštívili našu stránku). Keď vidíte reklamu na sociálnych sieťach, môže to byť preto, že sme zapojili sociálnu
sieť do zobrazovania reklám našim zákazníkom alebo používateľom, ktorí zodpovedajú demografickému profilu našich
zákazníkov. Ak už viac nechcete zobrazovať prispôsobené reklamy, môžete vo svojom prehliadači a na týchto webových
stránkach tretích strán zmeniť svoje súbory cookie a nastavenia ochrany osobných údajov.

S kým zdieľame tieto osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov zdieľame s tretími stranami za nasledujúcich okolností:

1) S ostatnými spoločnosťami v našej skupine spoločností podľa potreby na prevádzkovanie stránky.

2) S našimi dodávateľmi a poskytovateľmi služieb, ktorí pre nás pracujú, napr. spracovatelia platieb, doručovacie spoločnosti a pod.

3) S našimi profesionálnymi a právnymi poradcami.

4) S tretími stranami, ktoré môžu byť zapojené do prevencie a odhaľovania podvodov.

5) S orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi, a to napr. v prípade nahlásenia podvodu alebo na základe
zákonnej žiadosti.

6) V prípade, že predáme akýkoľvek obchodný majetok, môžu byť osobné údaje našich zákazníkov sprístupnené potenciálnemu
kupujúcemu. V takom prípade sa primerane pokúsime zabezpečiť, aby bol kupujúci viazaný podmienkami týchto zásad ochrany
osobných údajov.

7) Okrem vyššie uvedeného výhradne tam, kde máme váš súhlas alebo je to inak zákonom povolené.

Skladovanie a uchovávanie dát

Používame poskytovateľov služieb z celého sveta. Vaše osobné údaje môžu byť následne spracované v krajinách mimo Európy,
a to aj vrátane krajín, v ktorých môžete mať na svoje údaje menej zákonných práv ako podľa miestnych zákonov. Ak prenášame
osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor, zabezpečíme, ako to vyžadujú príslušné zákony, zabezpečenie toho, aby
boli vaše práva na súkromie primerane chránené vhodnými zárukami, najmä štandardnými zmluvnými doložkami EÚ. Ak
potrebujete ďalšie informácie o týchto ochranných opatreniach, kontaktujte nás.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako potrebujeme na účely uvedené vyššie, a preto sa toto obdobie bude líšiť v
závislosti od vašich interakcií s nami. Napríklad, ak ste u nás uskutočnili nákup, budeme uchovávať záznamy o vašom nákupe po
dobu nevyhnutnú na fakturačné, daňové a záručné účely. Môžeme tiež uchovávať záznamy o korešpondencii s vami (napríklad
ak ste podali sťažnosť na výrobok), pokiaľ je to potrebné na ochranu pred právnym nárokom. Ak už nebudeme musieť vaše
údaje uchovávať, odstránime ich. Upozorňujeme, že v prípade, že sa odhlásite z našej marketingovej komunikácie, budeme
uchovávať záznamy o vašej e-mailovej adrese, aby sme zabezpečili, že vám v budúcnosti nebudeme posielať marketingové e-
maily.

Bezpečnosť

Táto stránka zaisťuje šifrovanie údajov pri opustení stránky. Tento proces zahŕňa prevod informácií alebo údajov do kódu, aby sa
zabránilo neoprávnenému prístupu. Táto stránka sleduje tento proces a používa bezpečné metódy na zabezpečenie ochrany
všetkých transakcií kreditnými a debetnými kartami. Na ochranu údajov o zákazníkoch pri prenose na tento server a z neho cez
zabezpečený komunikačný kanál sa používajú metódy enkrypcie (šifrovania), ako napríklad SSL.

Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že osobné údaje sú kedykoľvek chránené z našej stránky,
nemôžeme zaručiť bezpečnosť a integritu informácií, ktoré boli prenesené na našu stránku.

Cookies

Naše stránky používajú súbory cookies a podobné technológie na zabezpečenie určitých funkcií stránky, na pochopenie a
meranie jej výkonu a na poskytovanie cielenej reklamy. Ďalšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, a o zmene a
doplnení nastavení súborov cookies, nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.

Vaše práva

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte určité práva, a to vrátane práva na prístup, prenosnosť, opravu a požiadanie o vymazanie
svojich osobných údajov.

Máte tiež právo namietať proti použitiu vašich osobných údajov na určité účely, vrátane zasielania marketingu. Viac informácií o
tom, ako sa odhlásiť z marketingu, nájdete vyššie v časti Marketing.

Budeme sa snažiť vyhovieť všetkým vašim požiadavkám na uplatnenie vašich práv v súlade s platnými zákonmi. Uvedomte si
však, prosím, že tieto práva majú zároveň niekoľko obmedzení a za určitých okolností nemôžeme vyhovieť vašej žiadosti.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa vašich osobných údajov alebo v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv
týkajúcich sa vašich osobných údajov by ste nás mali kontaktovať pomocou podrobností uvedených nižšie. Máte tiež právo obrátiť
sa na miestny dozorný úrad s cieľom ochrany údajov.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa niektorých aspektov našich zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás:

Textilná galantéria Bavlnka
OZC Južanka
Gen. Svobodu1
911 08 Trenčín

E-mail: textilnagalanteriabavlnka@gmail.com

Tel.: +421 918 995 049

Posledná aktualizácia: 11. augusta 2021